26 mei 2024

E learning BHV

De theorie die tijdens een BHV cursus wordt behandeld kan ook worden geleerd met de E learning BHV app. Dat is een stukje software, dat door G4S is ontwikkeld om flexibeler te zijn bij het aanbieden van een BHV cursus. Het werkt als volgt. De deelnemer aan een BHV cursus bestudeert eerst thuis of op zijn werkplek alle theoretische informatie. Daarna volgt een praktijk dag, waarop al het geleerde door middel van praktische oefeningen eigen wordt gemaakt. Het gebruik van de E learning BHV app bespaart tijd en moeite, want de cursist hoeft minder vaak naar het trainingscentrum te reizen.

E learning BHV app kan de praktijk niet vervangen

Bij een calamiteit of een ongeval is een BHV’er de eerste die in actie komt. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsveiligheid totdat de professionele hulpverleners zijn gearriveerd. Dat betekent dat hij gewonden moet kunnen helpen, of een brandje blussen, of ervoor zorgen dat een pand wordt ontruimd. Een BHV’er moet dus vooral handelen. Dat kun je niet met een app leren. De E learning BHV app is kan wel helpen bij het opleiden van BHV’ers, maar hij kan de praktijkoefeningen niet vervangen. Want tijdens die oefeningen leert de BHV’er het gevoel van urgentie kennen, dat essentieel is als hij echt in actie moet komen.

Theorie leren met video’s in de E learning BHV app

Met de e learning BHV app worden alle onderwerpen die tijdens een BHV cursus aan de orde komen, zoals reanimatie en een brand blussen, aan de hand van duidelijke videofilmpjes uitgelegd. Tijdens de praktijk dag wordt er echt met een AED en blusmiddelen geoefend. Tijdens die dagen blijkt hoe waardevol de praktijkoefeningen zijn. Want om een AED goed te kunnen hanteren moet je het apparaat eerst een keer werkelijk hebben gezien en hebben uitgeprobeerd.