19 juni 2024

Goed werkgeverschap wat is hierbij belangrijk?

Werk

Goed werkgeverschap is heel erg belangrijk voor werknemers. Maar wat valt hier nou onder? Hieronder vallen verschillende punten die heel erg van belang zijn voor je personeel. Denk bij goed werkgeverschap aan de volgende punten: 

  • Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen
  • Je moet geen misbruik maken van je positie binnen het bedrijf
  • Je kan ingrijpende beslissingen nemen
  • Je motiveert je werknemers en je maakt je eigen verwachting waar
  • Je alle werknemers gelijk behandelt
  • Ook is het van belang om een ongevallenverzekering af te sluiten die schade vergoed, voor als er een ongeval heeft plaatsgevonden.

Dit zijn de basispunten die van belang zijn om een goede werkgever te zijn. Maar echt goed werkgeverschap gaat een stap verder. Heel veel mensen denken hier allemaal anders over. De meeste mensen vinden het belangrijk dat je goede zorg aanbiedt bij je werknemers. Dit is ook zeer zeker belangrijk, maar hier komen nog meer dingen bij kijken. Wat ook heel erg belangrijk is dat je werknemers gelukkig zijn. Door deze punten gaat jouw personeel ook beter presteren. 

Wat zorgt voor meer werkgeluk en samenspel? 

Wat zorgt voor meer werkgeluk en samenspel? Volgens pwnet.nl is werkgeluk een samenspel van verschillende zaken. Denk hierbij aan de volgende zaken. Wat als allereerste heel erg belangrijk is, is dat de werknemers plezier in hun werk hebben en behoefte hebben aan sociale verbondenheid. Veel werknemers worden gelukkig van een goede band/relatie met hun collega’s en wat ook belangrijk is: Voor veel werknemers is het belangrijk dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen de organisatie. Wat werknemers wel belangrijk vinden is dat ze met mate zelf kunnen bepalen hoe ze dat doen. 

Training volgen

Wat zijn kenmerken van Goed werkgeverschap

Naast dat je als werkgever bewust bijdraagt aan het werkgeluk van je medewerkers zijn er specifieke kenmerken die dit vormgeven. Denk hierbij aan de volgende kenmerken: 

medewerkers gelijk en eerlijk behandelen, als de rest van zijn of haar collega’s die zich in dezelfde situatie bevinden. Het volgende punt is vertrouwen. Als werknemer moet je voldoen aan de verwachtingen die de werkgever heeft. Goed voorbeeld hiervan is dat als je als werkgever aangeeft een langer dienstverband aan te gaan met een medewerker, je als medewerker hierop moet kunnen vertrouwen dat dit dan ook daadwerkelijk gebeurd.

Verworven recht dit houdt in dat alle medewerkers bijvoorbeeld een kerstpakket krijgen en erop kunnen vertrouwen dit ieder jaar te krijgen. Stop je ineens zonder duidelijk opgaaf van reden met het geven van een kerstpakket, dan kan dit als slecht werkgeverschap beoordeeld worden. 

Motivatie en argumentatie is ook erg belangrijk. Beslissingen die genomen worden en van invloed zijn voor een medewerker moeten uitgelegd kunnen worden.

Werkgever

Het belangrijkste is toch wel zorgvuldigheid. De werkgever heeft als plicht zijn medewerkers te informeren over hun rechten en plichten en heeft ook een onderzoeksplicht als zulke situaties zich voordoen. Waarom is het belangrijk dat een bedrijf gelukkige werknemers heeft? De reden hiervoor is als volgt: In 9 van de 10 gevallen is een bedrijf met gelukkige werknemers succesvoller.