19 juni 2024

Subsidies voor bedrijven

wbso subsidies

We leven in een land waarin het, met name op fiscaal gebied, erg gunstig is om te ondernemen. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft een baan waar zij maandelijks loon ontvangen en belast worden in box 1. Als ondernemer zal jij in diezelfde box 1 vallen als mensen die in loondienst werken. Echter, stimuleert de overheid het kapitalisme en ondernemerschap door bepaalde vrijstellingen en subsidies toe te kennen aan ondernemers; hierdoor zal het belastbaar inkomen een stuk lager zijn van een ondernemer. In dit artikel zal ik wat dieper ingaan op bepaalde subsidies die bedrijven kunnen ontvangen.

WBSO subsidie

WBSO staat voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en deze wet regelt de subsidieverlening voor speur- en ontwikkelingsprojecten. Deze subsidie is erg populair en er zijn dan ook zo’n 20.000 bedrijven in Nederland die profiteren van de WBSO subsidies. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je als ondernemer bezig bent met de ontwikkeling of verbetering van een product, dienst of proces.

De subsidie brengt met zich mee dat je 40% van de loonkosten en materiaalkosten mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Loonkosten en materiaalkosten kunnen nog wel eens erg hoog uitvallen en deze subsidie kan je dan ook een hoop geld besparen onderaan de streep. 

wbso subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Een andere erg populaire subsidie is de investeringssubsidie duurzame energie. Voor deze subsidie kom je in aanmerking wanneer je gebruik maakt van duurzame energie. Duurzame energie is natuurlijk goed voor het milieu en om deze reden wil de overheid het gebruik van dit soort energie stimuleren. Je ontvangt deze subsidie als je een zonneboiler, een warmtepomp, een biomassaketel of een pelletkachel aanschaft. De exacte hoogte van deze subsidie is wel afhankelijk van het type apparaat dat je aanschaft, maar over het algemeen is het zeker de moeite waard om deze subsidie aan te vragen.

Innowide

Deze subsidie is speciaal ontwikkeld voor zeer innovatieve, startende en middelgrote bedrijven. Deze subsidie kan je aanvragen voor grote projecten waarmee het bedrijf zich wat meer op de voorgrond wilt brengen van het internationale toneel.