18 april 2024

Wat zijn de taken van front end developers?

Wanneer er een vacature door een bedrijf wordt uitgeschreven voor het aannemen van één of meerdere nieuwe ontwikkelaars kan er worden vastgesteld dat er daarbij specifiek zal worden gezocht naar een bepaald type van developer. In veel gevallen is het dan bijvoorbeeld zo dat men op zoek gaat naar front end developers. Voor deze ontwikkelaars geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het zichtbare gedeelte van de website of applicatie. Vaak wordt er door een dergelijke ontwikkelaar dan ook samengewerkt met een back end developer zodat ze samen toe kunnen werken naar een goed eindproduct. Ben je ook wel geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je er dan ook graag nog wat meer over ontdekken? Dan is het zeker interessant om je verder te gaan verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat moeten front end developers nu precies allemaal kunnen?

Het is natuurlijk mogelijk dat je omwille van tal van verschillende redenen op deze pagina terecht bent gekomen. Misschien ben je bijvoorbeeld voor jouw bedrijf wel op zoek naar een front end developer of wil je er graag zelf één worden. Voor front end developers geldt dat ze in de praktijk verschillende taken moeten kunnen uitvoeren. Concreet kan je daarbij dan denken aan:

  1. De optimalisatie van een website voor weergave op diverse platformen;
  2. Het optimaliseren van de performance voor het inkorten van laadtijden;
  3. Het op de meest optimale wijze bouwen van een CMS-template;
  4. De optimalisatie van de browser compatibiliteit;
  5. Het realiseren van een optimale vindbaarheid voor de website in kwestie;

Door de jaren heen is het voor front end developers een zeer belangrijke taak geworden om ervoor te zorgen dat de zogenaamde SEO van een website kan worden geoptimaliseerd. Dit moet er in de praktijk voor zorgen dat de vindbaarheid naar een aanzienlijk hoger niveau kan worden getild. In tijden waarin de online concurrentie stelselmatig toeneemt is dit inderdaad geen overbodige luxe.

Welke zaken moet je als front end developer onder de knie hebben?

Het bovenstaande overzicht heeft duidelijk gemaakt dat voor front end developers geldt dat ze heel wat verschillende zaken onder de knie moeten hebben. Het gaat hierbij dan niet uitsluitend om bijvoorbeeld HTML en CSS, maar ook om Javascript. Met deze programmeertalen zal de front end developer de unieke weergave van een website kunnen realiseren. Vervolgens zal de code worden overgedragen aan de back end developer welke op zijn of haar beurt zal zorgen voor de juiste programmering. Een goede samenwerking onderling kan alvast een belangrijke vereiste zijn.

Voor front end developers geldt dus in de praktijk dat ze verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, programmeren, testen en implementeren van het front-end onderdeel van een bepaalde toepassing. Ze houden zich niet alleen bezig met verschillende technische aspecten, maar ook met bijvoorbeeld vraagstukken die worden gesteld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Voor heel wat front end ontwikkelaars geldt dat ze er door de jaren heen voor hebben gekozen om zich te specialiseren in bepaalde specifieke programmeertalen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan .NET, maar ook aan PHP, Java evenals C++. Voor welke van deze programmeertalen jij als front end developer gaat kiezen is uiteraard voor een significant deel zeer persoonlijk.