19 juni 2024

De AVG regelgeving neemt een hoop veranderingen met zich mee

AVG

Eind mei van dit jaar ging de nieuwe AVG regelgeving van kracht. Met deze AVG, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de privacy van personen nog centraler komen te staan. Voorheen moesten Nederlandse bedrijven al aan de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoen. Evenals dat bedrijven hun bezoekers om toestemming moesten vragen, voor het plaatsen van cookies op hun computer of mobiele apparaten. De AVG is de Nederlandse versie van de GDPR, die voor alle EU-lidstaten geldt. Wat betekent de invoering van deze AVG wet voor uw organisatie? Bent u hier al op voorbereid, of moet u ook nu nog aanpassingen doorvoeren? Wij zoomden in op de AVG!

Beveiliging

Werking van de AVG voor organisaties

Met de AVG is het voor bedrijven noodzakelijk geworden om heel precies te beschrijven welke data zij opslaan, welke wettelijke grondslag zij hebben om de data op te mogen slaan, enzovoorts. Ook moet men kunnen aantonen wie op welk moment toegang kan hebben, tot bepaalde persoonlijke gegevens. Om hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te voorkomen, is het essentieel dat uw organisatie aan deze richtlijnen voldoet. Er zijn gelukkig verschillende organisaties, die hulp kunnen bieden bij het voldoen aan de AVG wetgeving.

Wetgeving

Verschil tussen de AVG en GDPR

Naast de AVG ging ook de GDPR van kracht in mei van dit jaar. Er bestaat de nodige onduidelijkheid over het verschil tussen beide regelgevingen. De GDPR, de General Data Protection Regulation, werd voor alle EU-lidstaten ingesteld. Deze regelgeving heeft echter een aantal punten, waaraan de lidstaten hun eigen invulling mogen geven. Voor Nederland is dit vastgelegd in de AVG. Duitsland en België hebben dus een soortgelijke regelgeving, die op een aantal punten afwijkt van de Nederlandse AVG wet. Wanneer u ook in deze landen actief bent, is het belangrijk om uw website en organisatiestructuur aan te passen op deze Duitse of Belgische wetgeving.