26 mei 2024

Teamtraining op een leuke manier

Je collega’s iets bijbrengen maar dan op een leuke manier kan door middel van een teamtraining. Hierin worden bepaalde conflicten besproken op een leuke manier zodat iedereen hiervan kan leren. Niemand hoeft zich persoonlijk aangesproken te voelen en niemand hoeft ook aangesproken te worden. Doordat alles algemeen wordt gehouden kunnen conflicten die veel voorkomen binnen een bedrijf worden aangepakt. Het bijkomende voordeel is dat iedereen na de teamtraining een leuke middag heeft gehad welke ook nog eens leerzaam was. De teamtraining komt in verschillende activiteiten zodat er altijd wel een tussen zit die perfect aansluit bij jouw medewerkers en bedrijf.

Leer opnieuw vergaderen met een training

Binnen een bedrijf wordt er veel vergadert. Dit hoort er nou eenmaal bij. Het kan zijn dat je tegen bepaalde conflicten aanloopt tijdens de vergadering die niet worden besproken. Zo komen medewerkers soms te laat binnen waardoor iedereen is afgeleid of is er geen duidelijk overzicht in wat er besproken moet worden waardoor alles rommelig en onoverzichtelijk is. Ook kan het zijn dat sommige collega’s de vergadering totaal onnodig vinden of dat er communicatieproblemen zijn. Dit kan luchtig en op een leuke manier worden besproken tijdens de teamtraining Anders vergaderen. Binnen de groep worden deze onderwerpen besproken en kunnen er passende oplossingen komen om dit in de toekomst te verbeteren.

Maak feedback iets positiefs

Feedback, opbouwend of wordt vaak gezien als iets negatiefs. Deze patronen kunnen worden verbroken met de teamtraining Anders feedback. Tijdens deze teamtraining wordt er op een leuke manier gekeken hoe de feedback binnen het bedrijf anders in ontvangst kan worden genomen of hoe het beter overgebracht kan worden. Feedback is immers belangrijk om te zorgen dat alle medewerkers goed hun werk doen of dat er samen kan worden gewerkt aan een doel. Door het team handige feedback tools mee te geven kunnen jullie na de training zelf actief aan de slag met wat jullie die middag hebben geleerd. Dit is een waardevolle toevoeging voor collega’s en zorgt ervoor dat de werksfeer prettig blijft.

Waarom kiezen voor een teamtraining?

Het kan zijn dat er een aantal pijnpunten binnen de organisatie zijn die niet worden besproken omdat niemand elkaar op de tenen wil trappen of omdat medewerkers bang zijn voor feedback. Door een training te volgen worden bepaalde zaken op een leuke en luchtige manier besproken zonder dat dit persoonlijk wordt opgevat. Samen als team kan er dan worden gewerkt aan een oplossing en kan er worden gekeken hoe er in de toekomst kan worden gewerkt om eventuele conflicten te voorkomen. Daarnaast kan een training de collega’s dichter bij elkaar brengen omdat je samen met elkaar leuke activiteiten uitvoert waar ze ook echt iets aan hebben en van kunnen leren. De trainingen kunnen op locatie worden gegeven of kunnen online worden gevolgd.

Een fijne werksfeer is cruciaal

Een prettige werksfeer is ontzettend belangrijk voor jouw bedrijf en collega’s. Het zorgt ervoor dat iedereen goed met elkaar kan samenwerken wat uiteindelijk weer zorgt voor een betere omzet. Daarnaast is het verzuim een stuk lager wanneer iedereen zich prettig en op zijn plek voelt binnen een bedrijf. Het kan zijn dat medewerkers zich niet meer veilig of prettig voelen op kantoor doordat er onopgeloste conflicten zijn. Door middel van een teamtraining samen met de collega’s kan er op een humoristische en luchtige manier worden omgegaan met deze conflicten en worden deze besproken.